Νομική υποστήριξη

Κάθε σύγχρονη εταιρία η οποία έχει κύριο ή δευτερεύον αντικείμενο την εισαγωγή , την εξαγωγή και γενικότερα την διακίνηση αγαθών μέσω τελωνείων, οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εφαρμογή του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.

Σε πολλές περιπτώσεις, από άγνοια, ελλιπή ενημέρωση ή αδιαφορία υπευθύνων καταβάλλονται πρόστιμα χωρίς να γίνει η απαραίτητη διαπραγμάτευση για αποφυγή τους ή για ελαχιστοποίησή τους.

Η FRONT LINE Forwarding & Agency LTD διαθέτει στελέχη άριστα καταρτισμένα τα οποία μπορούν να παραστούν στα δικαστικά τμήματα των τελωνείων υποστηρίζοντας τα συμφέροντα της εταιρία σας.