Ναυτικό Πρακτορείο

Η εταιρεία μας, ενεργώντας ως Ναυτικός Πράκτορας φροντίζει για όλες τις σχετικές εργασίες ρουτίνας των πελατών μας (ναυτιλιακών εταιριών), γρήγορα και αποτελεσματικά. Εξασφαλίζουμε ότι οι απαραίτητες προμήθειες, αλλαγές πληρωμάτων, τελωνειακά έγγραφα και δηλώσεις αποβλήτων τακτοποιούνται στις λιμενικές αρχές χωρίς καθυστέρηση.