Ασφάλιση φορτίων

Η FRONT LINE Forwarding & Agency Ltd, ανταποκρινόμενη στις υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, είναι δίπλα σας με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών ασφάλισης.
Εξασφαλίστε τα εμπορεύματά σας κατά οποιασδήποτε ζημιάς ή απώλειας.
Είτε βρίσκονται αποθηκευμένα στις αποθήκες του παγκόσμιου δυκτίου της εταιρείας μας, είτε είναι διακινούμενα με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, η εταιρεία μας παρέχει σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης για όλα τα είδη εμπορευμάτων.