Αποθήκευση φορτίων

Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο του Πειραιά, σε ένα σύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο το οποίο διαθέτει συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, πλήρη εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης, συστήματα αυτοματισμού και διαχείρισης αποθήκης WMS, σύτημα παρακολούθησης και καταγραφής CCTV,  η FRONT LINE Forwarding & Agency Ltd παρέχει υπηρεσίες αποθήκεσης υψηλών προδιαγραφών.

Τόνοι ανταλλακτικών βρίσκονται κάτω από την διαχειριστική μας μέριμνα και φροντίδα, ασφαλισμένα στις αποθήκες μας. Τα ίδια επαναπροωθούνται  σε διάφορους προορισμούς, αφού πρώτα ανασυσκευάζονται και ενοποιούνται (consolidated shipments), ελαχιστοποιώντας το τελικό κόστος προώθησης και παράδοσης.

Αποθηκεύσεις Transit (Bonded Warehousing Type–A)

Εμείς στην  FRONT LINE Forwarding & Agency LTD, ευθυγραμμιζόμενοι με τις επιχειρηματικές ανάγκες της αγοράς και ιδιαίτερα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εξυπηρετώντας την ευέλικτη διακίνηση ανταλλακτικών πλοίων, το 2012 λειτουργήσαμε τη δική μας αποθήκη τύπου Α (Βonded warehouse Type–A).

Έχοντας στην κατοχή μας άδεια λειτουργίας Τελωνειακής Αποθήκης, προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες “Αποταμίευσης” ή “Προσωρινής Εναπόθεσης” TRANSIT εμπορευμάτων, για απεριόριστο χρόνο, χωρίς την καταβολή δασμών και φόρων.