Συμμετοχή στα Ποσειδώνια 2010

Συμμετοχή στα Ποσειδώνια 2010

H FRONT LINE LTD παρακολουθεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς & ανάλογα προσαρμόζει την στρατηγική της.

Επιτομή αυτής της προσπάθειας αποτελεί η συμμετοχή μας στα Ποσειδώνια 2010- ίσως το πιο σημαντικό γεγονός της ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως. Η συνάντηση & συναναστροφή μας με μερικούς από τους σημαντικότερους παράγοντες της αγοράς, μας παρείχε μια εμπεριστατωμένη άποψη & εικόνα των τελευταίων τάσεων & μελλοντικών συσχετισμών που θα σμιλέψουν το τοπίο της αγοράς.

Σημαντικά συμπεράσματα εξήχθησαν από αυτή τη διαδικασία, τα οποία & ήδη μετουσιώνονται σε υψηλότερης ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ένα εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στα Ποσειδώνια 2010 είναι και η μέγιστη δυνατή προβολή της εταιρείας μας στο πλέον στοχευόμενο κοινό της. Νέες συμφωνίες & συνεργασίες που παγιώθηκαν καθώς & το έκδηλο ενδιαφέρον των επισκεπτών & συμμετεχόντων για τη διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας με την εταιρεία μας αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει τη αξία & χρησιμότητα αυτού του εγχειρήματος.

Καθώς η θέση της εταιρείας μας στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά συνεχώς αναπροσαρμόζεται ανοδικά, αισθανόμαστε επιτακτική την ανάγκη απέναντι τόσο στο πελατολόγιο μας όσο και προς το διεθνές δίκτυο των συνεργατών μας να ακολουθούμε & να συμμετάσχουμε- τις περισσότερες των περιπτώσεων- σε γεγονότα αυτού του είδους & βεληνεκούς ώστε να εξασφαλίζουμε κάθε φόρα τη θέση της εταιρείας μας- 1 βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.