Μεταφορά προπέλας

Μεταφορά προπέλας

Εγκαταστάσεις FRONT LINE Forwarding & Agency στην Νότιο Κορέα.

Το προσωπικό μας χειρίστηκε μία προπέλα βάρους 35 τόνων.

Αυτή φορτώθηκε σε ειδικό φορτηγό με χρήση γερανού βαρέως τύπου.

Κατόπιν παραδόθηκε με ασφάλεια  στο ναυπηγείο για προσάρτηση στο πλοίο.