Στρατηγική

Εμείς, οι άνθρωποι της FRONT LINE Forwarding & Agency LTD, γνωρίζουμε καλά τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης η οποία έχει ως άμεσο ή έμμεσο, κύριο ή δευτερεύον αντικείμενό της την διακίνηση εμπορευμάτων ή άλλων ειδών και αντικειμένων από έναν transit χώρο σε έναν ελεύθερο ή και το αντίστροφο.

Πιστεύουμε ότι η επιτυχία της εταιρείας μας εξαρτάται από την ικανότητα της να δημιουργήσει και να διατηρήσει υγιείς σχέσεις με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, και τις κρατικές αρχές. Κυρίαρχος στόχος για τα επόμενα έτη είναι η συντονισμένη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον μας.

Η καινοτομία, η συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών και η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση του πελάτη είναι καθοριστικής σημασίας στην ικανότητα της εταιρίας να διατηρήσει και να αναπτύξει την πελατειακή της βάση κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού.

 

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας είναι οι εξής:

Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
Προσφορά ενός ευρέως φάσματος προϊόντων υψηλής ποιότητας που προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας
Εξατομικευμένη και ανταγωνιστική τιμολόγηση
Παροχή αμερόληπτων και αξιόπιστων συμβουλών στον πελάτη

 

Έχουμε ήδη δημιουργήσει τις υποδομές, το οργανωτικό πλαίσιο και τα συστήματα έτσι ώστε να επεκτεινόμαστε ταχύτερα όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ανθρώπους και τεχνολογία έτσι ώστε να στηρίξουμε τις δραστηριότητες που δημιουργούν έσοδα για εμάς, διατηρώντας παράλληλα την αύξηση του κόστους υπό έλεγχο.