Ιστορικό

Η πορεία της FRONT LINE Forwarding & Agency LTD ξεκίνησε το 1992. Ως εταιρεία εκτελωνισμών γνώρισε γρήγορα μεγάλη ανάπτυξη αφού πέρα από την προσφορά απλών εκτελωνιστικών υπηρεσιών εξελίχθηκε σε μία ολοκληρωμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών προγραμματισμού και διεκπεραίωσης τελωνειακών υποθέσεων και συμβουλών εφαρμογής ειδικών οικονομικών καθεστώτων.

Έχοντας άμεση επαφή με περιφερειακά αντικείμενα και αποκτώντας την εμπειρία της διαχείρισής τους το 1998 η επιχείρηση στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στην διακίνηση εμπορευμάτων δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των διεθνών μεταφορών.

Η στρατηγική επιλογή κατεύθυνσης στον τομέα των ανταλλακτικών πλοίου και η εξειδίκευση και απόκτηση ειδικών πιστοποιήσεων για την διεκπεραίωση υπηρεσιών “on board delivery” οδήγησε στην δημιουργία μιας νέας εταιρείας διευρυμένων δυνατοτήτων. Οι δραστηριότητες της FRONT LINE Forwarding & Agency LTD καλύπτουν πλέον ολόκληρο το φάσμα των συνδυασμένων διεθνών μεταφορών και εξειδικευμένων παραδόσεων.