ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

 

Η εξυπηρέτηση του πλοίου αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο των δραστηριοτήτων μας.

Στην εταιρεία μας  διαθέτουμε  βαθειά γνώση, όχι μόνο των αναγκών του πλοίου ως κήτος (επισκευές, μηχανικές βλάβες κλπ) αλλά και γνώση διοικητικών υπηρεσιών, που ξεκινούν από τις Τελωνειακές Αρχές και καταλήγουν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

 
** Σε εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), το επάγγελμα του ναυτικού πράκτορα ασκείται ελεύθερα σε όλη την επικράτεια, καταργούμενου κάθε υφιστάμενου γεωγραφικού περιορισμού.